Photovoltaik Erträge

PV Anlage "Iwwermberg" Tageserträge, 7.75 kWp

PV Anlage "Iwwermberg" Tageserträge, 7.75 kWp

Gesamtproduktion 15.8.2012 - 16.04.2024 (4262 Tage): 83452 kWh

AC Leistung aktuell: 1446 Watt

Produktion 16.04.2024: 5.13 kWh

Produktion 04/2024: 305.49 kWh

Produktion 04/2023: 596.64 kWh

Produktion 395 Tage: 6564.67 kWh

Durchschnitt 30 Tage: 19.07 kWh / Tag

Durchschnitt 395 Tage: 16.62 kWh / Tag

Durchschnitt 4262 Tage: 19.58 kWh / Tag

Close